logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach trwa budowa Centrum Urazowego. Aktualnie, rozpoczęła się przebudowa części pomieszczeń w obrębie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W sali, gdzie dotychczas znajdował się aparat rentgenowski, ma zostać ulokowany tomograf komputerowy. Z powodu trwających prac, pacjenci muszą liczyć się z utrudnieniami. Docelowo, na potrzeby Centrum Urazowego, dostosowane ma zostać ponad 110 metrów kwadratowych pomieszczeń w obrębie SOR. Dla CU, zostanie także wybudowany jednokondygnacyjny pawilon o powierzchni 500 metrów kwadratowych. Pierwsi pacjenci powinni trafić do CU wiosną przyszłego roku.

Przypomnijmy, że łączna wartość projektu pn. „Utworzenie Centrum Urazowego dla dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach” to ponad 12 milionów 660 tysięcy złotych. 8,5 miliona złotych pochodzi z Unii Europejskiej (działanie 9.1, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020), a resztę kwoty dołożył Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego i w niewielkim stopniu są to środki własne szpitala.

 

 

Budowa Centrum Urazowego 13.09.2018

 

 

Skip to content