logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Unikalny zabieg przezskórnego zamknięcia pozawałowego ubytku w przegrodzie międzykomorowej, wykonali lekarze ze Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

– 51-letni pacjent z powodu pękniętej przegrody był najpierw operowany przez zespół Kliniki Kardiochirurgii. Z dojścia od lewej i prawej komory, wszyto łatę chirurgiczna, która wzmocniła uległą martwicy przegrodę, w sercu chorego. Niestety, wskutek osłabienia tkanek, wywołanego przebytym zawałem w górnym biegunie wszytej łaty,  doszło do wykształcenia się ponownego częściowego ubytku w przegrodzie międzykomorowej. Stan chorego pogarszał się, czyniąc niemożliwym klasyczną reoperację z ponownym otwarciem klatki piersiowej – informuje lek. Łukasz Rekść z Pracowni Hemodynamiki ŚCK.

W takiej sytuacji, zespół podjął się próby zamknięcia ubytku z użyciem specjalnego okludera, drogą interwencji przezskórnej – dodaje lekarz.

Zabieg zamknięcia ubytku w operowanej uprzednio przegrodzie międzykomorowej, lekarze z WSzZ wykonali  korzystając z doświadczeń zaprzyjaźnionego ośrodka w Trzyńcu w Czechach.  Pacjent trafił ponownie na stół w krótkim czasie, po klasycznej operacji naprawczej ubytku.

51- letni chory był operowany przez zespół lekarzy w składzie: prof. Dariusz Dudek, dr Edward Pietrzyk i lek. Łukasz Rekść.

– Po zabiegu, stan pacjenta ustabilizował się, w kontrolnych badaniach echokardiograficznych przeciek przez przegrodę uległ praktycznie całkowitemu zamknięciu – reasumuje Łukasz Rekść.

Jest to kolejny rodzaj strukturalnych zabiegów naprawczych realizowanych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Od kwietnia zeszłego roku, w ŚCK są wykonywane zabiegi przezcewnikowej wymiany zastawki aortalnej (TAVR).

W tym rok,u rozpoczęto wykonywanie zabiegów naprawczych ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej.

Lekarze przygotowują się również do kontynuacji programu dotyczącego przezskórnych procedur naprawczych niedomykalności zastawki dwudzielnej – tzw. Mitra Clip.

Skip to content