logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Doktor Marek Tombarkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Andrzej Domański – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach podpisali umowę na dofinansowanie utworzenia Centrum Urazowego dla osób dorosłych. Będzie to pierwszy taki ośrodek w regionie świętokrzyskim.

– To historyczna chwila – stwierdził przed podpisaniem dokumentu, wiceminister Marek Tombarkiewicz, który przypomniał, że pierwsze starania dotyczące utworzenia CU w Kielcach miały miejsce w 2006 roku – sprawę udało się sfinalizować dopiero kilkanaście lat później.

– Centra Urazowe są kolejnymi, bardzo ważnymi jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Mają olbrzymie zadania, jeżeli chodzi o ratowanie osób w najcięższym stanie, głównie ofiar wypadków, z urazami wielonarządowymi, które powinny być, w jak najkrótszym czasie, dowiezione transportem kołowym, czy za pośrednictwem lotniczego pogotowia ratunkowego do Centrum Urazowego, gdzie musi być zapewniona pełna kompleksowość świadczeń. Pacjent jest poddawany bardzo szybkiej diagnostyce, są tam podejmowane decyzje terapeutyczne, jeżeli wymaga interwencji zabiegowych, to pierwsze są wykonywane już na terenie Centrum, a następnie, kontynuacja leczenia jest prowadzona w warunkach szpitalnych, w placówce wielospecjalistycznej, takiej jaką jest Wojewódzki Szpital Zespolony – wyjaśniał wiceminister Marek Tombarkiewicz.

Andrzej Domański dyrektor szpitala zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni od podpisania umowy na dofinansowanie CU dla osób dorosłych, zostanie uruchomiona procedura przetargowa. Jest szansa, że inwestycja zakończy się w ciągu roku.

Dyrektor Andrzej Domański podkreślił, że bardzo istotną kwestią będzie finansowanie działalności Centrum i zapewnienie właściwej dla tego miejsca kadry.

Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski wyraziła nadzieję, ze dzięki utworzeniu Centrum Urazowego, mieszkańcy regionu, poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych czy budowlanych będą mogli otrzymać pomoc w komfortowych warunkach, w najwyższym standardach. – Oczywiście wszyscy życzymy sobie, aby takich wypadków nie było, ale rzeczywistość jest taka, że one się zdarzają i musimy być do nich przygotowani – powiedziała wojewoda.

O tym, że Centrum Urazowe niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne w regionie mówił również marszałek Adam Jarubas, który zwrócił uwagę na to, że resort zdrowia patrzy przychylnie na projekt utworzenia w strukturach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Centrum Urazowego dla Dzieci. – Czarnów z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach i Świętokrzyskim Centrum Onkologii jest takim modelowym miasteczkiem zdrowia i dopełnienie Centrum Pediatrii o CUD będzie też istotnym zwiększeniem bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu – powiedział Adam Jarubas.

 

 

W pierwszej kolejności, powstanie CU dla osób dorosłych. Na jego potrzeby, do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ma zostać dobudowany nowy budynek (około 500 metrów kwadratowych) oraz zmodernizowana części (ponad 110 metrów kwadratowych) wydzielonych pomieszczeń SOR. W ramach projektu, ma zostać zakupione nowe wyposażenie, w tym: rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, kardiomonitory, respirator i bronchoskop z torem wizyjnym.

Projekt realizowany będzie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej IX  – Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1 – Infrastruktura ratownictwa medycznego. Jego łączna wartość to prawie 12 milionów złotych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej ma wynieść 8,5 miliona złotych. Reszta kwoty ma pochodzić m.in.: z budżetu Samorządu Województwa, który jest organem prowadzącym szpital.

 

Skip to content