logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Bartosz Stemplewski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz Szymon Bartnik -prezes Grupy Szymbud, sp. z o.o. sp. j. podpisali umowę, w ramach której wykonawca zaprojektuje i wybuduje nowy Blok Porodowy.

Obiekt ma być integralną częścią zespołu szpitalnego. Wykonawca ma cztery miesiące, aby zgodnie z wytycznymi, opracować projekt. Po tym czasie, będą mogły rozpocząć się prace budowlane.

Blok Porodowy ma składać się z pięciu sal porodów rodzinnych, w tym dwóch do porodów w wodzie, sali przygotowania pacjentki do porodu oraz sali cięć cesarskich.

Na I piętrze budynku, swoje zaplecze, pomieszczenia socjalne będą mieli pracownicy.

Blok ma być połączony z głównym budynkiem szpitala, a konkretnie z Kliniką Ginekologii i Położnictwa oraz Klinicznym Oddziałem Neonatologii.

Na parterze, zaplanowano szatnie dla ojców i pomieszczenia techniczne.

Grupa Szymbud, której oferta opiewała na 14 milionów 770 tysięcy złotych, ma również, oprócz robót budowlanych, zrealizować zakupu na rzecz bloku i dostarczyć na jego wyposażenie: kolumny anestezjologiczne, kolumnę chirurgiczną, lampy zabiegowe, operacyjne oraz system do integracji sal.

Inwestycja będzie realizowana dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego WŚ.

Skip to content