logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W województwie świętokrzyskim w 2016 roku była najmniejsza umieralność okołoporodowa płodów i noworodków w kraju. Poinformował o tym w trakcie spotkania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach profesor Stanisław Radowicki – konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

W Świętokrzyskiem, w 2016 roku wskaźnik wczesnej umieralności okołoporodowej płodów i noworodków – czyli umieralności od 0 do 6 doby wyniósł 3,14 promila. W praktyce oznacza to, że w 2016 roku w województwie zmarło w tym okresie 31 dzieci, podczas gdy w 2012 śmierć poniosło 100 noworodków.

Profesor Stanisław Radowicki zwrócił uwagę, że wskaźniki jakie osiągnięto w Świętokrzyskiem są takie jak w: Szwecji, Finlandii – kraje te przodują w opiece perinatalnej. Z danych konsultanta krajowego wynika, że na przestrzeni ostatnich lat, wskaźnik wczesnej umieralności okołoporodowej w województwie świętokrzyskim zmalał o około 62 procent, gdy w skali kraju było to 48 procent.

– Co wpłynęło na poprawę? Wiele czynników: troska władz województwa, które sfinansowało wiele potrzeb, ale przede wszystkim wprowadzenie trójstopniowej opieki okołoporodowej i twarda realizacja tego założenia organizacyjnego – wymieniał profesor Radowicki. Zauważył, że w regionie zaczęto przesyłać pacjentki z ciążą powikłaną do ośrodków o wyższym poziomie referencyjności. Zdaniem konsultanta krajowego, wyraźnie widać też to, że personel klinik i oddziałów położniczych w regionie nieustannie się edukuje i jest na bieżąco w najnowszymi  rozwiązaniami, technikami.

– Wszyscy ordynatorzy, którzy tutaj siedzą, są realizatorami pewnej myśli programu, który zapoczątkował w roku 2012 Pan Profesor Stanisław Radowicki, który wspólnie z władzami samorządowymi, wojewódzkimi zmusił nas do wprowadzenia programu poprawy opieki perinatalnej. Zrobiliśmy jako województwo skok cywilizacyjny w tym zakresie. Nie byłoby tego , gdyby nie zrozumienie władz samorządowych, wojewódzkich – powtarzał dr hab. n. med. Wojciech Rokita – konsultant wojewódzki w dziedzinie położnictwa i ginekologii, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Wojciech Rokita wspomniał, że marszałek województwa świętokrzyskiego przekazał miliony Szpitalowi Zespolonemu w Kielcach, dzięki czemu w 2013 roku możliwe było stworzenie w tej placówce  III poziomu opieki perinatalnej, ze stanowiskami intensywnej terapii dla noworodków.

– Muszę potwierdzić, że te wskaźniki jeszcze kilka lat temu bardzo mocno nas trwożyły. Pamiętam  konsultacje, co można zrobić aby je poprawić. Dzisiaj z dumą i ukłonem wobec całego środowiska lekarskiego, profesorskiego dziękuję Wam za tę pracę, która został wykonana. Rzeczywiście dzisiaj te wskaźniki i chlubne liderowanie w statystyce naszego regionu jest rzeczą dobrą i  pokazuje Świętokrzyskie jako region, gdzie, bardzo wiele w ostatnich latach zainwestowano w tę infrastrukturę, ale także w jakość kadry. Państwo wiecie sami najlepiej ile was kosztuje nakładów, aby rozwijać się pod względem merytorycznym, zawodowym. Mogę zadeklarować, że nie są to ostatnie inwestycje w ochronie zdrowia – powiedział w trakcie konferencji marszałek Adam Jarubas.

Gratulacje pracownikom Klinik Położnictwa i Ginekologii oraz Neonatologii złożył również Andrzej Domański, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

W 2015 roku, dzięki pomocy finansowej Samorządu Województwa w Szpitalu Zespolonym otwarto pierwszą w regionie pracownię diagnostyki prenatalnej i echokardiografii płodowej, wyposażoną w najnowocześniej w kraju ultrasonograf.
W trakcie spotkania profesor Stanisław Radowicki  zwrócił uwagę, że w Świętokrzyskiem powinna zmaleć liczba cesarskich cięć. Mówiono również o konieczności zwiększenia dostępu do diagnostyki prenatalnej , która – jak stwierdził Wojciech Rokita – jest jednym z filarów opieki prenatalnej.

 

Skip to content