logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Systematycznie wzrasta liczba pacjentów z udarami mózgu, którzy trafiają do Świętokrzyskiego Centrum Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Chorują coraz młodsze osoby, nawet w wieku poniżej 30 lat.

Od początku roku, do Świętokrzyskiego Centrum Neurologii WSzZ, trafiło około 10 udarowców do 40. roku życia. W grupie tej, były tak młode osoby jak: 25-letnia kobieta  i 26-letni mężczyzna.  Z kolei pacjenci w wieku do 55-60 roku życia stanowią około 20-30 procent wszystkich chorych z udarami.  Łącznie, od początku roku do końca maja, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach leczono z tego powodu 570 osób.

Doktor Edyta Brelak – zastępca kierownika Świętokrzyskiego Centrum Neurologii informuje, że w 80-procentach za ryzyko wystąpienia udaru mózgu odpowiada 5 modyfikowalnych czynników: nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, otyłość, nieprawidłowa dieta oraz brak aktywności fizycznej. Zwiększone ryzyko udaru mózgu występuje również u pacjentów z cukrzycą, chorobami serca, w tym np. z migotaniem przedsionków, wadami zastawkowymi serca, miażdżycą tętnic szyjnych, dyslipidemią i migrenowymi bólami głowy. Prawdopodobieństwo wystąpienia udarów zwiększa: zażywanie środków odurzających i nadużywanie alkoholu. W gronie ryzyka, znajdują się ponadto: pacjenci z obturacyjnym bezdechem sennym,  kobiety w ciąży, bądź stosujące doustną antykoncepcję hormonalną, osoby z niedokrwistością sierpowatokrwinkową i pacjenci z przewlekłymi chorobami zapalnymi, takimi jak: reumatoidalne zapalenie stawów lub toczeń rumieniowy układowy.

– Nadciśnienie tętnicze zwiększa ryzyko udaru mózgu 4 – 5 krotnie. Zaleca się regularne, przesiewowe pomiary ciśnienia tętniczego i odpowiednie leczenie, obejmujące zarówno modyfikację stylu życia, jak i leczenie farmakologiczne. Palenie papierosów zwiększa ryzyko udaru mózgu – zarówno niedokrwiennego jak i krwotoku podpajęczynówkowego –  1.5 – 3 krotnie, poprzez wpływ na rozwój zmian miażdżycowych w naczyniach, wzrost ciśnienia tętniczego i zwiększenie aktywności procesów krzepnięcia. U palących kobiet, ryzyko udaru mózgu jest większe niż u mężczyzn palaczy. Zwiększone ryzyko udaru mózgu jest także związane z biernym narażeniem na dym tytoniowy – ostrzega Edyta Brelak.

Neurolog dodaje, że trzykrotnie zwiększone ryzyko udaru mózgu występuje u diabetyków. – U tych pacjentów  właściwa kontrola glikemii, ciśnienia tętniczego oraz leczenie zaburzeń lipidowych lekami z grupy statyn, zmniejsza ryzyko pierwszego w życiu udaru mózgu. U osób po 45. roku życia zalecana jest kontrola glikemii raz na 3 lata, a niezależnie od wieku, co rok u osób z nadwagą, stanem przedcukrzycowym, nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią i z chorobami układu sercowo-naczyniowego – wylicza neurolog.

U kobiet, czynnikami ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu są też: ciąża, stan przedrzucawkowy oraz stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, które mogą dwukrotnie zwiększać ryzyko wystąpienia zachorowania – zwłaszcza, gdy pacjentka m.in.: pali papierosy, pojawiły się u niej wcześniej zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, albo migrenowe bóle głowy albo jest w wieku powyżej 35 roku życia.

– Ryzyko udaru mózgu zmniejsza: dieta bogata w owoce i warzywa, zwiększająca spożycie potasu oraz zmniejszenie spożycia sodu i tłuszczów nasyconych. Korzystna jest aktywność fizyczna o umiarkowanej intensywności, minimum 30 minut dziennie – informuje Edyta Brelak. – Osobom z nadwagą i otyłością zaleca się  zmniejszenie masy ciała, a nadużywającym alkoholu – zaprzestanie tego – kontynuuje.

W przypadku wystąpienia udaru u młodych osób, należy poszerzyć diagnostykę w kierunku wrodzonych lub nabytych zaburzeń krzepnięcia krwi, hiperhomocysteinemi, zwiększonego stężenia lipoproteiny,  ewentualnie można wykonać badania genetyczne – np. diagnostykę choroby Fabry’ego.

Zastępca kierownika Świętokrzyskiego Centrum Neurologii WSzZ przypomina, że udary są trzecią co do częstości przyczyna zgonów i najczęstszą przyczyną niepełnosprawności u osób dorosłych. Liczba pacjentów udarowych – według wszelkich prognoz – będzie wzrastać, dlatego tak ważna jest profilaktyka.

Źródło fot: pixabay.com

Skip to content