logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Ponad 15 470 operacji wykonano w 2015 roku na wszystkich oddziałach zabiegowych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. W pierwszym półroczu 2016 roku, liczba operacji wyniosła 9455. Te dane pokazują  – choć częściowo – jaką ogromna jest skala działalności Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Placówka wyróżnia się nie tylko w regionie, ale i na tle kraju.

W 2015 roku najwięcej operacji – 2482, wykonał zespół Kliniki Okulistyki. Oddział ten dysponuje dwoma stołami operacyjnymi, wiec wskaźnik, w przeliczeniu na jeden stół, wyniósł 1241.

Z kolei lekarze z Kliniki Ortopedii Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wykonali w 2015 roku, 2469 operacji, co w przeliczeniu na jeden stół operacyjny daje 617 zabiegów rocznie.

W Klinice Położnictwa i Ginekologii WSzZ, w zeszłym roku zrealizowano 2311 operacji, lekarze wykonali też ponad 1090 cesarskich cięć. W przypadku tego oddziału, wskaźniki w przeliczeniu na jeden stół operacyjny, wynoszą, za zeszły rok, odpowiednio: 2311 i 548.

Zdecydowanie ponad 1000 zabiegów wykonali w ubiegłym roku także: chirurdzy ogólni (1682) , laryngolodzy (1446) i neurochirurdzy (1340) z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Na chirurgii naczyniowej, w 2015 roku operacji było 808.

W pierwszej połowie bieżącego roku, najwięcej operacji wykonali : okuliści (1511), ortopedzi (1247), a także ginekolodzy (1194 operacji gin. plus 559 cesarskich cięć).

Chirurdzy dziecięcy w pierwszym półroczu 2016 operowali 862 razy, a ortopedzi dziecięcy wykonali 453 zabiegi  W pawilonie pediatrycznym, wskaźnik na jeden stół operacyjny za I półrocze br. jest taki jak liczba wykonanych zabiegów, czyli bardzo wysoki.

 

 

Dane przygotowane przez Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych WSzZ pokazują,  że podane przez media, na podstawie opracowań resortu zdrowia, wskaźniki dotyczące liczby operacji w regionie, w przeliczeniu na jeden stół, są w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach wyższe.

Z danych MZ, opracowanych w związku z mapami potrzeb zdrowotnych – jak w połowie lipca informowała Gazeta Wyborcza – wynika, że w Świętokrzyskiem statystycznie, na jednym stole operacyjnym wykonuje się około 450 operacji rocznie, czyli o 208 mniej niż w całej Polsce.

W WSzZ wskaźniki te na większości oddziałów są dużo wyższe. Natomiast, gdy podsumujemy dane z całej placówki: w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, na jednym stole operacyjnych w 2015 roku wykonano statystycznie, ponad 670 zabiegów operacyjnych.

Skip to content