logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Rośnie liczba zakażeń wywołanych wirusami: grypy, RSV oraz SARS CoV – 2.
Z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej, Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych w WSzZ przypomina o konieczności przestrzegania zasad dotyczących odwiedzin pacjentów hospitalizowanych w naszej placówce.
🔷Zgodnie z rekomendacjami, Pacjenta w jednym czasie mogą odwiedzić maksymalnie dwie osoby w określonych przedziałach czasowych.
🔷Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby z infekcją (m.in. katar, kaszl, gorączka, ból gardła).
🔷Odwiedzający przez cały czas przebywania na terenie placówki powinien mieć maseczkę zakrywającą nos i usta.
🔷Niezwłocznie po wejściu do placówki trzeba dokładnie zdezynfekować ręce preparatem na bazie alkoholu.
🔷Podczas wizyty należy unikać dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
🔷Należy unikać sytuacji, w wyniku których w jednym pomieszczeniu zgromadzi się kilka osób odwiedzających.
🔷Podczas wizyty zaleca się uniknie bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z Pacjentem: przytulania, uścisków, pocałunków, itp.
🔷Bezpośrednio przed wykonaniem jakichkolwiek czynności pielęgnacyjnych przy Pacjencie należy dokładnie umyć/zdezynfekować ręce.
🔷Wszystko co przynoszone jest dla Pacjenta (rzeczy osobiste, jedzenie, napoje, środki higieny osobistej, itp.) powinno być ograniczone do niezbędnego minimum i zmieścić się w szafce przyłóżkowej.
🔷Zabrania się siadania na łóżkach Pacjentów.
🔷Po zakończonej wizycie, przed wyjściem z oddziału, ponownie należy zdezynfekować ręce.
Skip to content