logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest nadal w czołówce ośrodków w kraju, pod względem liczby wykonywanych trombectomii u pacjentów z udarami mózgu. Zabiegi te polegają na mechanicznym usunięciu skrzepliny ze światła naczynia mózgowego i pozwalają wrócić do sprawności wielu pacjentom.

Od jesieni 2014 roku, kiedy w WSzZ rozpoczęto realizację tej procedury, trombectomie wykonano u 35 osób, przywiezionych także ze szpitali powiatowych w Skarżysku-Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Staszowie.

Doktor Edyta Brelak – zastępca kierownika Świętokrzyskiego Centrum Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego tłumaczy, że zabiegi te są dedykowane dla pacjentów z ostrym zachorowaniem udarowym, w oknie czasowym do 6 godzin. – W pierwszej kolejności, jest im podawana aktyliza ( w tym przypadku okno czasowe jest do 4,5 godziny), czyli lek, który ma za zadanie rozpuścić skrzeplinę w naczyniu mózgowym. Jednak każda osoba trafiająca z zachorowaniem udarowym do szpitala jest rozważana jako potencjalny pacjent do trombectomii,  jeżeli w badaniu angio TK tętnic domózgowych i tętnic mózgowych ma opisaną niedrożność naczynia wewnątrzczaszkowego – wyjaśnia Edyta Brelak. Dla pacjentów, którzy mają przeciwskazania do leczenia trombolitycznego, zabieg trombectomii jet zastosowany z wyboru.

Gdyby nie było takiej możliwości, część pacjentów nie miałaby szansy na poprawę stanu neurologicznego i powrót do dotychczasowego życia. Im wcześniej od zachorowania udarowego wykona się zabieg, tym istnieje większa szansa na poprawę stanu chorego.

Trombectomie w WSzZ wykonują dwaj lekarze: neurochirurg Igor Szydłowski oraz radiolog Maciej Włosek.

– Skrzeplinę usuwamy przy pomocy dwóch systemów: przy użyciu tak zwanego trombektomu, czyli rodzaju koszyka, który wyłapuje skrzep i pozwala na wyciągnięcie go ze światła naczynia, albo z wykorzystaniem sytemu, który działa na zasadzie ”odkurzacza”: jest to cewnik, podłączony do pompy ssącej, który  jest w stanie odessać taki skrzep do swojego światła – wyjaśnia Maciej Włosek.

– W obrazie radiologicznym, poprawa u pacjenta po trombectomii jest z reguły ponad 80 – procentowa, zmiany kliniczne występują nie zawsze takie jakie byśmy oczekiwali, ale generalnie w 60 – 80  -procentach dochodzi do znacznej poprawy stanu chorego – dodaje lekarz.

Leczeniem udarów mózgu za pomocą trombectomii zajmuje się obecnie około 20 ośrodków w Polsce. O ile w naszym kraju ta metoda leczenia raczkuje, tak na świecie m.in. we Francji i w Stanach Zjednoczonych jest bardzo popularna.

Liczba udarów, ze względu na starzenie się społeczeństwa, regularnie wzrasta. Dziennie do Świętokrzyskiego Centrum Neurologii Szpitala Zespolonego, trafia z tego powodu średnio  5 – 6 osób.  Lekarze powtarzają, że w takich przypadkach najważniejszy jest czas. Im szybciej pacjent z udarem uzyska specjalistyczną pomoc, tym istnieje większe prawdopodobieństwo, że wróci do pełnej sprawności.

Objawy udaru mózgu są różne. Najczęściej jest to: nagłe osłabienie kończyn, zaburzenia mowy z opadnięciem kącika ust, połowicze zaburzenia czucia, nagłe zaniewidzenie lub zaburzenia równowagi.

 

Skip to content