logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Jest szansa, że w najbliższych latach w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zacznie funkcjonować program przeszczepiania nerek. Był to jeden z wątków, jaki został poruszony w czasie konferencji zorganizowanej w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, z okazji Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji.

– Transplantacja jest najlepszą metodą leczenia nerkozastępczego: nie tylko poprawia komfort życia tym pacjentom – niektórzy wracają do pełnej sprawności, ale przeszczepienia  przede wszystkim przedłużają życie – przekonywał w trakcie konferencji prof. UJK , dr hab. n. med. Andrzej Jaroszyński – kierownik Kliniki Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Specjalista podkreślił, że potrzeby w dziedzinie przeszczepiania nerek są olbrzymie. W Polsce dializowanych pacjentów, leczonych nerkozastępczo jest około 25 tysięcy, z czego 10 – 15 procent nadaje się do transplantacji, czyli jest to około 3 tysięcy osób.

Prof. zw. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek – Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Endokrynologicznej, prorektor do spraw medycznych UJK szacuje, że w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach do pierwszego przeszczepu nerek dojdzie w ciągu dwóch lat. Ośrodek będzie musiał spełnić określone kryteria, w tym bardzo ważne: kadrowe.

– Problemem z którym musimy się zmierzyć jest niewątpliwie koordynacja pracy specjalistów różnych dziedzin, pracy wielu klinik: chirurgii, nefrologii ale również hematologii, radiologii, mikrobiologii. Gdyż dopiero perfekcyjna współpraca tych wszystkich dziedzin przełoży się na to, że ten program będzie mógł powstać i że będzie na najwyższym światowym poziomie. Mam nadzieje, że za rok będę mógł powiedzieć coś więcej na temat startu przeszczepiania nerek w Kielcach – powiedział profesor Jaroszyński.

– Powoli wszystko przygotujemy, aby profesjonalnie do tego podejść, zabezpieczyć odpowiednie warunki i abyśmy mogli sprostać wymaganiom europejskim, światowym i abyśmy mogli to wykonywać, tak jak się robi to w najlepszych ośrodkach –  zapewnił Stanisław Głuszek. Profesor zwrócił uwagę na konieczność stymulowania rozwoju transplantologii w Świętokrzyskiem, co ma również duże znaczenie w świetle rozwoju Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Duża część konferencji w RCKiK poświęcona była przeszczepom szpiku. W Ośrodku Dawców, który funkcjonuje w Kielcach od 2011 roku, jest obecnie zarejestrowanych ponad 25 tysięcy osób z województwa świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, ale i części łódzkiego oraz Mazowsza. Z grupy tej komórki macierzyste oddały dotychczas 32 osoby, a 4 aż dwukrotnie – poinformowała doktor Zdzisława Sitarz – Żelazna, zastępca dyrektora do spraw medycznych RCKiK w Kielcach.

W trakcie spotkania uhonorowano czwórkę dawców szpiku: Karolinę Wołowiec, Monikę Paprotę – Jarosz, Łukasza Łapkę i Łukasza Skrzypczyka. Powtarzali oni, że oddanie komórek macierzystych było dla nich pewną oczywistością  i że w żaden sposób nie ucierpiało na tym ich zdrowie.

Dr hab. n. med. Marcin Pasiarski  – kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku Świętokrzyskiego Centrum Onkologii stwierdził, że osoby te podarowały innym ludziom życie, a oddanie komórek macierzystych określił mianem „bohaterstwa”. Lekarz  przyznał, że liczba zachorowań na schorzenia i nowotwory hematologiczne wzrasta, a tym samym rośnie zapotrzebowanie na allogeniczne przeszczepianie komórek od dawcy spokrewnionego lub niespokrewnionego. Przygotowanie chorego do transplantacji trwa wiele miesięcy. W momencie całkowitej reemisji może dojść do przeszczepu, dzięki któremu szpik się regeneruje, a do tego pacjent otrzymuje swoistą armię do walki z komórkami nowotworowymi, których nie udało się zniszczyć mimo silnej chemioterapii.

Marcin Pasiarski apelował do potencjalnych dawców, by decyzję o tym, że chcą oddać szpik  podejmowali świadomie i aby nigdy jej nie zmieniali, gdyż zniszczą w ten sposób wielomiesięczne, ciężkie leczenie chorego.

Polska pod względem liczby zarejestrowanych potencjalnych dawców szpiku ( ponad milion 200 osób) jest obecnie na trzecim miejscu w Europie, po ośrodkach w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Skip to content