logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach realizowany będzie „Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”. Akcja prowadzona ma być ze środków finansowych będących w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia, w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2017-2020.

Badaniami przesiewowymi mają zostać objęci pacjenci powyżej 65. roku życia, u których występują takie czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego, jak: palenie papierosów, nadciśnienie tętnicze i otyłość.  Bardziej zagrożeni wystąpieniem choroby są mężczyźni. – U osób, które zakwalifikują się do programu wykonywane będą badania USG – informuje dr nauk medycznych Jarosław Miszczuk, kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Celem programu ma być zwiększenie wykrywalności tętniaków aorty brzusznej, co może przyczynić się do zmniejszenia umieralności z powodu tej choroby, która często przebiega bezobjawowo.
– Śmiertelność w przypadku planowego leczenia tętniaka wynosi około 1 %, natomiast w przypadku tętniaka pękniętego umiera ok. 75% chorych – podkreśla Jarosław Miszczuk. Wykrycie tętniaków o średnicy 5- 5,5 cm będzie wiązało się z koniecznością podjęcia leczenia operacyjnego.

Rejestracja na badania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach odbędzie w weekend 24 i 25 listopada, w godzinach 11.30-18, pod numerami telefonów 669 717 809, 669 717 803. Akcja badań zaplanowana jest z kolei 8 i 9 grudnia.

W tym roku, w ramach programu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w kierunku tętniaków aorty brzusznej ma być przebadanych około 300 osób. Kolejne edycje kampanii prowadzone będą w następnych latach. Docelowo programem objętych ma zostać około 30 tysięcy osób w Polsce.

 

W skali kraju koordynatorem badań jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny numer 1 w Lublinie. Łącznie akcja prowadzana będzie w ponad 20 podmiotach leczniczych w różnych województwach. Klinika Chirurgii Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jest jedynym realizatorem programu w Świętokrzyskiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content