logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Ponad 8140 razy pogotowie przywoziło pacjentów do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w I półroczu 2019 roku.

W grupie 8140 pacjentów, 5365 były to osoby, które karetki przetransportowały do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w WSzZ, 1216 pacjentów były to dzieci przywieziona do części pediatrycznej, a ponad 1560 chorych trafiło do Świętokrzyskiego Centrum Neurologii w placówce na Czarnowie.

Do Szpitala Kieleckiego, w I połowie 2019 roku, pogotowie przewiozło 4129 pacjentów, a do szpitala w Czerwonej Górze 779 osób.

Katarzyna Orłowska – kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zwraca uwagę na przypadki odsyłania pacjentów do placówki na Czarnowie z SOR- ów lub Izb Przyjęć w innych szpitalach. Chorzy są przekazywani bez wykonania jakiejkolwiek, nawet wstępnej diagnostyki. Nie są w innych placówkach nawet rejestrowani.

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym (art. 44) wyraźnie wskazuje m.in.: na fakt, że pacjenci w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego powinni trafiać do SOR bądź szpitala najbliższego pod względem czasu dowiezienia osoby potrzebującej pomocy.

 

 

Skip to content