logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach zatrudni lekarzy specjalizujących się w różnych dziedzinach medycyny. Poszukiwani są specjaliści m.in. z chorób wewnętrznych, anestezjologii, nefrologii, medycyny ratunkowej i wszyscy inni, którzy chcieliby podnosić swoje kwalifikacje.

Dobre warunki płacowe proponowane są lekarzom, którzy zdecydują się na pracę w obrębie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zatrudnienie znajdą tam m.in.: lekarze systemu, czyli osoby posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo takie, które ukończyły co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej. Lekarzem systemu może być także lekarz posiadający specjalizację lub tytuł specjalisty, albo taki który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii lub pediatrii bądź przepracował 3000 godzin, jako lekarz w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub izbie przyjęć szpitala.

W SOR zatrudnienie znajdą również: interniści, chirurdzy, ortopedzi.

Oprócz tego Wojewódzki Szpital Zespolony poszukuje lekarzy, którzy podejmą pracę w innych klinikach i oddziałach.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest obecnie jednym z  największych podmiotów leczniczych w kraju. Placówka pełni w skali regionu funkcję ośrodka referencyjnego w kilku dziedzinach medycyny. Są tu leczeni zarówno pacjenci dorośli, jak i dzieci. W Szpitalu Zespolonym działa m.in. jedyna w regionie Klinika Kardiochirurgii, pełnoprofilowa Klinika Neurochirurgii, Chirurgia Dziecięca, Onkologia Dziecięca i pediatryczny Oddział Urazowo-Ortopedyczny.

Szpital stanowi zaplecze kliniczne dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

 

 

 

Skip to content