logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zakończyła się realizacja ministerialnego Programu Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego. Szpital nie otrzymał na razie informacji czy resort zdrowia zamierza przedłużyć finansowanie i w jakim trybie. W ramach programu, pary z regionu, borykające się z problemem niepłodności mogły skorzystać ze specjalistycznej diagnostyki. Praca ośrodka z uwagi na pandemię, w ostatnich miesiącach była zawieszona. Pod koniec 2020 roku, skończył się natomiast program.

Skip to content