logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Zgodnie z zaleceniem Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, wznawia leczenie planowe.  Te świadczenia zostały ograniczone i czasowo zawieszone, z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną. Obecnie leczenie planowe w WSzZ jest wznawiane.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/wznowienie-realizacji-zabiegow-planowych,7896.html

Skip to content