logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Od 11 marca, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, wstrzymuje planowe przyjęcia pacjentów.
Szpital, decyzją Pana wojewody świętokrzyskiego, od 29 lutego, jest w stanie podwyższonej gotowości, co oznacza w praktyce konieczność ograniczenia przyjęć pacjentów planowych. Dotychczas ograniczenia obowiązywały w Klinice Chorób Zakaźnych, a od 11 marca obejmą wszystkie kliniki i oddziały szpitala.

Należy podkreślić, że z uwagi na specyfikę placówki, większość pacjentów (ponad 70 procent), którzy trafiają do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, to osoby w stanach nagłych, zagrożenia życia. Wszelkie zabiegi, procedury ratujące życie będą przeprowadzane tak jak dotychczas!

Przypominamy również, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym obowiązuje bezwględny zakaz odwiedzin.

 

Fot. Radio Kielce

Skip to content