logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Informujemy, że z uwagi na zagrożeniem epidemiologicznym, ze względów bezpieczeństwa i w związku ze stanem podwyższonej gotowości, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, wprowadza kolejne ograniczenia w przyjmowaniu pacjentów.

Od 16 marca, szpital wstrzymuje działalność leczniczą w: Klinice Dermatologii, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej, Ośrodku Dziennym Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia.
W Klinice Rehabilitacji, przy ulicy Kościuszki, od poniedziałku, nie będzie realizowana dzienna rehabilitacja ogólnoustrojowa.

Od 17 marca do 27 marca zostaje również zawieszona działalność poradni pediatrycznych:

okulistycznej

neonatologicznej

kardiologicznej

nefrologicznej

urologicznej

chorób płuc

chorób płuc z zakresem alergologii

gastroenterologicznej

chorób zakaźnych

reumatologicznej

Przypominamy, że w szpitalu wstrzymane są wszelkie przyjęcia i zabiegi planowe, nie ma porodów rodzinnych. Obowiązuje też całkowity zakaz odwiedzin.

Ograniczenia w bezpośrednim kontakcie z pacjentami i osobami z zewnątrz wprowadza również Dział Statystyki Medycznej i Dokumentacji Chorych w szpitalu.

Pracownicy działy  informują, że większość spraw będzie w najbliższym czasie rozpatrywana drogą mailową, faxem i telefonicznie.

Wpłaty do Kasy Szpitala powinny być realizowane na konto placówki, a  nie fizycznie w kasie.

Rodziny pacjentów zmarłych powinny otrzymywać niezbędne dokumenty w sekretariatach klinik i oddziałów

Odbiór rzeczy wartościowych zostaje przesunięty w czasie.

 

Skip to content