logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Bezpłatne badania poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego wykonywali pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w trakcie „Uśmiechu Seniora” – imprezy zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Siódma edycja wydarzenia zgromadziła około 270 starszych osób z całego regionu.

Stoisko Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach cieszyło się ogromną popularnością.

Wiesława Nowocień – zastępca dyrektora do spraw pielęgniarstwa WSzZ podkreśliła, że seniorzy to grupa, która dba o swoje zdrowie i chętnie się bada, dlatego szpital zawsze angażuje się w tego typu akcje.

Badania wykonywały pielęgniarki z Kliniki Chirurgii Naczyniowej: Beata Puk (pielęgniarka koordynująca oddział), Joanna Szotta oraz Magdalena Świerszcz, a także Agata Nartowska – koordynująca Blok Operacyjny Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii oraz Anna Galus i Łukasz Nowiński – pielęgniarka i pielęgniarz ze Świętokrzyskiego Centrum Neurologii.

Wiesława Nowocień zaznaczyła, że pracownicy szpitala nie tylko badali, ale również udzielali seniorom porad.

Z badań skorzystali: członkowie świętokrzyskich Klubów Seniora, Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego Okręgu Świętokrzyskiego, emerytowani pracownicy Urzędu Marszałkowskiego, świętokrzyscy artyści, słuchacze Uniwersytetów III Wieku.

Na „Uśmiech Seniora” do Wojewódzkiego Domu Kultury przyjechały osoby z: Kielc, Pińczowa, Miedzianej Góry, Chęcin i Starachowic.

Skip to content