logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach po raz trzeci wziął udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskiej.

W trakcie akcji zorganizowanej w placówce 12 maja, zarejestrowani wcześniej pacjenci mogli wykonać nieodpłatnie USG. W pawilonie pediatrycznym badał dzieci radiolog Piotr Cierniak. Natomiast USG osobom dorosłym wykonywał lekarz Szymon Siuta.

Joanna Miernik zapisała się na badanie USG. O akcji dowiedziała się z Internetu. Kobieta jest zdania, że dziedziną, w którą należy inwestować najwięcej, gdzie powinno być przeznaczanych najwięcej środków unijnych jest właśnie zdrowie.

Dni Otwarte Unii Europejskiej odbyły się również w części Pulmonologiczno-Alergologicznej Centrum Pediatrii, gdzie dzieci konsultowała pulmonolog Elżbieta Kołodziej.

Edyta Warchałowska – główny specjalista w dziale Funduszy Strukturalnych, która od lat zajmuje się wdrażaniem środków europejskich w Wojewódzki Szpitalu Zespolonym w Kielcach przypomniała, że placówka w latach 2007-2013 zrealizował 10 projektów z udziałem funduszy UE. – Zarówno infrastrukturalnych, jak i z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – dodała Edyta Warchałowska.

Andrzej Domański – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zapewnił, że placówka przygotowuje się również, by skorzystać z Funduszy Unijnych, w nowej perspektywie finansowej obejmującej lata 2014-2020.

 

Skip to content