logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach rozpoczyna działalność sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W placówce, w ramach 27. finału WOŚP, działa sztab, w ramach którego do stacjonarnych skarbon zbierane są pieniądze na rzecz fundacji.

Skarbony wystawione zostały na wszystkich oddziałach i Izbie Przyjęć Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii WSzZ.

 

Zbiórka prowadzona będzie również w Klinikach: Położnictwa i Ginekologii, Neonatologii, w Klinice Chirurgii Naczyniowej oraz na Izbie Przyjęć Centrum Neurologii i w szpitalnej stołówce.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, wzorem lat ubiegłych, ufunduje również 1000 porcji grochówki, która w zamian za datki na rzecz WOŚP rozdawana będzie w niedziele, w okolicy Placu Artystów.

W dniu finału, w szpitalu odbędzie się akcja badań dzieci. Z konsultacji będą mogły skorzystać osoby wcześniej zarejestrowane.

Skip to content