logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Psychologa klinicznego, bądź osobę w trakcie specjalizacji w tej dziedzinie poszukuje Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Specjalista potrzebny jest do pracy w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Zapraszamy do współpracy !
Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia jest miejscem gdzie rocznie pomoc uzyskuje od 800 do 900 pacjentów. Wsparcie udzielane jest nie tylko osobom uzależnionym, ale i członkom ich rodzin oraz bliskim.
Psycholodzy zainteresowani pracą w OTUiW proszeni są o kontakt z Działem Kadr szpitala. Tel: 41 367 15 65.  Pytania i oferty można również kierować drogą na: dzial.sluzb.pracowniczych@wszzkielce.pl

Skip to content