logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zachęca pielęgniarki i pielęgniarzy do podjęcia pracy w jednym z największych podmiotów leczniczych w kraju.  Zainteresowani będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnych klinikach i oddziałach WSzZ. Wiele z nich to kliniki referencyjne w skali województwa, gdzie leczone są najtrudniejsze przypadki. Wojewódzki Szpital Zespolony dynamicznie się rozwija, są tu wdrażane innowacyjne metody leczenia, dzięki czemu pracownicy mają możliwość nieustannego rozwoju.

WSzZ jest placówką wielospecjalistyczną, interdyscyplinarną. W jego strukturach, funkcjonują zarówno kliniki zachowawcze, jak i zabiegowe. Leczeni są tu pacjenci dorośli, jak i dzieci. Szpital zatrudnia łącznie ponad 2100 osób. Pielęgniarki i położne stanowią najliczniejszą grupę zawodową w placówce.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny składać podania i CV w sekretariacie głównym szpitala.

 

Skip to content