logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia kontrakty na pierwsze półrocze przyszłego roku. Dla pacjentów, podpisanie kontraktów oznacza gwarancję, że zachowana zostanie ciągłość świadczeń zdrowotnych.

Łącznie, WSzZ podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia 16 umów na pierwsze półrocze roku 2017. Siedem z nich obejmuje działalność pediatryczną, a dziewięć leczenie osób dorosłych. Kontrakty dotyczą: poszczególnych oddziałów szpitalnych, realizowanych programów lekowych, rehabilitacji, pracy poradni specjalistycznych, psychiatrii, badań wysokospecjalistycznych, dializ, pomp insulinowych oraz takiej diagnostyki jak: USG płodu i tomografia komputerowa.

Przy podpisywaniu umów zarówno szpital jak i Narodowy Fundusz Zdrowia wynegocjowały korzystne dla siebie warunki, choć równocześnie każda ze stron musiała pójść na ustępstwa.

Szpital ma na pierwsze półrocze 2017 roku zagwarantowane środki na poziomie nieco wyższym, niż w analogicznym okresie mijającego roku, co w czasie nieustannego niedofinansowania w służbie zdrowia jest niewątpliwie gestem życzliwości ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia, za co dyrektor szpitala bardzo dziękuje.

WSzZ nadal stara się o jak najlepsze warunki dla dalszego funkcjonowania oddziałów szpitalnych i o zapłatę nadwykonań, jakie kliniki wypracowały w mijającym roku.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest największym podmiotem leczniczym w regionie i jednym z największych w kraju. Placówka jest ośrodkiem wielospecjalistycznym, referencyjnym w wielu dziedzinach medycyny. Leczone są tu zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci.

Skip to content