logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach pilnie zatrudni chirurgów i ortopedów do pełnienia dyżurów kontraktowych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Placówka ogłosiła konkurs w tej sprawie.

Oferta jest adresowana do lekarzy z zewnątrz, niezatrudnionych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Specjalistom zostaną zaproponowane bardzo korzystne warunki finansowe!

Zainteresowani lekarze mogą składać oferty w kancelarii WSzZ do 28 listopada. Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Dział Marketingu szpitala – numer telefonu 41 367 12 15. Ogłoszenie, formularz ofertowy, specyfikację można także znaleźć na wszzkielce.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Świadczenia Medyczne.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 30 listopada. Umowy z lekarzami na pełnienie dyżurów kontraktowych będą podpisane od 1 grudnia br. do 30 czerwca 2019 roku.

Skip to content