logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach uroczyście zainaugurowano uruchomienie nowego tomografu komputerowego.

To sprzęt 256 rzędowy – jeden z najnowocześniejszych w Polsce.

Aparat został zamontowany w pracowni Działu Diagnostyki Obrazowej, w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Zastąpił stary, 12-letni tomograf.

Nowy sprzęt jest wykorzystywany w bardzo szerokim spektrum badań. Służy zarówno pacjentom hospitalizowanym w szpitalu, jak i kierowanym na badania w trybie ambulatoryjnym.

Nowy tomograf komputerowy pozwala przede wszystkim na lepszą diagnostykę pacjentów kardiologicznych, niejasnych, z dodatnimi próbami wysiłkowymi. Dzięki aparatowi, w części przypadków możliwe jest uniknięcie badań bardziej inwazyjnych.

Nowy TK umożliwia bardziej precyzyjną ocenę tętnic wieńcowych, by-passów oraz lepszą perfuzję czyli diagnostykę przepływu krwi mózgowia, przy podejrzeniu udaru. W przypadku nowego aparatu, jest znacznie zredukowana dawka promieniowania jonizującego oraz ilość kontrastu podawanego pacjentom.

Gośćmi wydarzenia były władze województwa:  Zbigniew Koniusz – wojewoda świętokrzyski,  Andrzej Bętkowski – marszałek województwa oraz wicemarszałek Marek Bogusławki  – odpowiedzialny za ochronę zdrowia w regionie.

W spotkaniu uczestniczyli również parlamentarzyści: poseł Anna Krupka – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz senator Krzysztof Słoń. 

Całość inwestycji (wartość aparatu, adaptacji pomieszczeń i uruchomienia nowego tk) był to koszt prawie 7 milionów 900 tys. złotych.

Sam TK jest wart ponad 7 milionów 300 tysięcy złotych.

Jego zakup był możliwy dzięki wsparciu finansowemu:

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (dotacja z budżetu województwa świętokrzyskiego w wysokości 3 711 537,21 zł),

– Wojewody Świętokrzyskiego (dotacja z funduszu przeciwdziałania COVID-19, będącego w dyspozycji Ministra Zdrowia, w wysokości 3 500 000,00 zł).

Szpital dołożył ze środków własnych 654 977,15 zł..

 

Fot. Jarosław Kubalski/Radio Kielce

 

 

Skip to content