logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Nawet kilkudziesięciu obcokrajowców leczy się miesięcznie w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

W nagłych przypadkach, które stanowią ponad 90 procent takich hospitalizacji, chorych spoza granic Polski, do bezpłatnego leczenia, upoważnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (chodzi o mieszkańców Unii Europejskiej i państw EFTA) lub Karta Polaka (dotyczy cudzoziemców spoza UE). Pacjentom w stanach nagłych, nie można odmówić pomocy. Jeśli chory nie ma przy sobie EKUZ, powinien skontaktować się z odpowiednikiem polskiego NFZ, który wyda certyfikat zastępujący te kartę.

Mieszkańcy państw spoza Unii Europejskiej i krajów EFTA, którzy nie posiadają Karty Polaka, koszty leczenia w Polsce muszą uiścić z własnej kieszeni i później starać się o zwrot nakładów z firmy ubezpieczeniowej. Istnieje jednak możliwość ubezpieczenia dobrowolnego takiego pacjenta w Narodowym Funduszu Zdrowia – w przypadku studentów składka wynosi tylko około 50 złotych, za miesiąc, a upoważnia do korzystania z pełnego zakresu usług medycznych!

Inne rozwiązania obowiązują w przypadku pacjentów przyjeżdżających do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach na planowe leczenie. Chory musi wówczas dysponować specjalnym formularzem: E 112 lub E 106, S 1, S 2, który jest potwierdzeniem tego, że posiada zgodę na leczenie w Polsce z instytucji – odpowiednika naszego NFZ. Dotyczy to także planowych przyjęć do porodu. W sytuacjach nagłych, ciężarne są przyjmowane na podstawie EKUZ lub Karty Polaka.

Noworodki do 12 tygodnia są rozliczane na podstawie EKUZ matki. Po 3 miesiącu życia, muszą mieć własną kartę.

W przypadkach nagłych, jeśli pacjent – obcokrajowiec, musi być przyjęty do szpitala, a nie posiada dokumentów potwierdzających ubezpieczenie, chory ma co najmniej tydzień czasu, a w szczególnych przypadkach i więcej, by dostarczyć potwierdzenie odprowadzania składek w państwie, w którym to robi.

Natomiast osoby, które przyjadą na planowe zabiegi i nie posiadają stosownych formularzy, nie mogą być przyjęte. Tracą tym samym termin, na który czekali nawet powyżej roku.

Pacjenci tacy będą mogli być poddani hospitalizacji, jeśli zdecydują się za nią zapłacić.

 

Skip to content