logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

748 tysięcy złotych ma otrzymać z budżetu państwa Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach. Pieniądze przeznaczone będą na zakup mobilnego aparatur rtg, z ramieniem C.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej „Profilaktyki i leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020″. Decyzja Komisji Konkursowej uzyskała zgodę Ministerstwa Zdrowia. Program Polkard jest ukierunkowany na wyposażenie w mobilne aparaty rtg, z ramieniem C, oddziałów kardiologii.

– Łączna wartość zadania wynosi 880 tysięcy złotych, tym samym przy dofinansowaniu w wysokości 748 tysięcy złotych, wkład własny wyniesie 132 tysiące złotych informuje Edyta Warchałowska, kierownik Działu Funduszy Strukturalnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

Aparat RTG z ramieniem C ma trafić na Blok Operacyjny Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, gdzie służyć będzie różnym specjalistom: zarówno kardiologom interwencyjnym, kardiochirurgom jak i chirurgom naczyniowym. Ma być wykorzystywany do wykonywania różnego rodzaju zabiegów: wewnątrznaczyniowych i wewnątrzsercowych. Wysokiej klasy sprzęt pozwoli na poszerzenie spektrum realizowanych operacji.

Obecnie szpital oczekuje na podpisanie umowy z Ministerstwem Zdrowia w sprawie dofinansowania.  Aparat powinien być zakupiony do końca roku.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach jest zaledwie jednym z czterech podmiotów leczniczych, które otrzymają dotacje z programu Polkard na lata 2017-2020.

Skip to content