logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach utrzyma certyfikat ISO 9001:2009.

Auditorzy z firmy ZETOM-CERT, którzy wizytowali placówkę w tym tygodniu stwierdzili „poprawne  spełnienie wymagań normy oraz skuteczność funkcjonującego w WSzZ w Kielcach systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009. Podczas auditu, nie stwierdzono niezgodności”.

Na wniosek szpitala zweryfikowano zakres certyfikatu.  

Auditorzy wizytowali całą placówkę. Przedłużenie ISO świadczy o wysokim poziomie udzielanych w Szpitalu Zespolonym świadczeń. Biorąc pod uwagę złożony proces połączenia z Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalem Dziecięcym, można uznać to za wielki sukces wszystkich pracowników i dyrekcji.

ISO Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach posiada od 2003 roku.

 

Skip to content