logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Osoby zaszczepione dwoma dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 bardzo rzadko wymagają hospitalizacji, z powodu ciężkiego przebiegu tej choroby. To najważniejszy wniosek z badania, jakie przeprowadzono w czterech ośrodkach w Polsce, w tym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Wyniki prac opublikowało czasopismo Vaccines.

Badania realizowane były od końca 2020 roku (początek szczepień) do maja 2021 i objęły 7,5 tysiąca osób, które były hospitalizowane z powodu ciężkiego przebiegu zakażenia w szpitalach: w Poznaniu, Białymstoku, Wrocławiu i w Kielcach.

Najbardziej wnikliwej analizie badacze poddali tych pacjentów, którzy wymagali hospitalizacji co najmniej 14 dni od przyjęcia drugiej dawki szczepionki. Okazało się, że w przypadku pełnych szczepień, na COVID-19 ciężko zachorowało zaledwie 0.15 proc. badanych. Przy czym w grupie tej byli również pacjenci non-responders, czyli tacy, którzy w ogóle nie zareagowali na szczepienia.

Z ramienia kieleckiego szpitala w badaniach uczestniczyła dr hab. n. med. prof. UJK Dorota Zarębska-Michaluk zastępca kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych oraz lek. Barbara Szczepańska, kierująca pediatrycznym Pododdziałem Neurologiczno-Infekcyjnym. Profesor Dorota Zarębska–Michaluk, która jest również członkiem zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, komentując wyniki badań, podkreśla, że to bardzo ważna praca w aspekcie spodziewanego kolejnego wzrostu zachorowań na COVID-19. – Dostarcza twardych argumentów osobom, które nie podjęły jeszcze decyzji o szczepieniu, jak również lekarzom dyskwalifikującym pacjentów ze szczepienia. Według informacji pozyskiwanych od niezaszczepionych pacjentów, którzy trafiają do naszej kliniki, w wielu przypadkach decyzja o dyskwalifikacji ze szczepienia wynikała z obecności chorób współistniejących, podczas gdy jest to podstawowy argument przemawiający za podaniem szczepionki, która zgodnie z wynikami opublikowanej pracy chroni tych pacjentów przed ciężkim przebiegiem zakażenia i zgonem z tego powodu – mówi Dorota Zarębska-Michaluk.

Link do publikacji w piśmie Vaccines: 10.3390/vaccines9070781

Jak zauważają specjaliści, w całym kraju, również w Kielcach drastycznie spada liczba osób deklarujących chęć zaszczepienia się, mimo, że sondaż IBRiS przeprowadzony dla „Rzeczypospolitej” pokazuje, że prawie trzy czwarte Polaków spodziewa się jesiennej fali zakażeń. – To dowodzi, że mimo świadomości zagrożenia i związanego z tym ryzyka powrotu do pewnych obostrzeń, obawa przed zaszczepieniem jest silniejsza – podsumowuje profesor Zarębska-Michaluk.

Źródło fot: Pixabay.com

 

Skip to content