logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Interniści, lekarze POZ, pediatrzy, kardiolodzy, hipertensjolodzy mogą wziąć udział w konferencji pod hasłem Świętokrzyskie Dni Hipertensjologiczne.  Spotkanie odbędzie się 11 grudnia, w Centrum Kongresowym Targów Kielce.

Wykłady wygłoszą uznane autorytety z całej Polski. Tematyka wystąpień dotyczyć ma m.in.: diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego wtórnego, leczenia zabiegowego nadciśnienia tętniczego i zasad postępowania w przypadku wystąpienia tego schorzenia u dzieci i młodzieży oraz nowych horyzontów kardioprotekcji i terapii hipolipemizującej.

Organizatorem konferencji jest Wydawnictwo Termedia, a partnerem merytorycznym i instytucją sprawująca nadzór naukowy nad spotkaniem jest I Klinika Kardiologii i Elektroterapii, Świętokrzyskiego Centrum kardiologii, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Szczegółowe informacje na temat konferencji oraz rejestracja uczestników prowadzona jest na  http://www.termedia.pl/Konferencje?Intro&e=415&p=3090

 

 

Skip to content