logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Oddział Urazowo Ortopedyczny jest to jedyny taki pediatryczny oddział w regionie świętokrzyskim. Istnieje od grudnia 1999 roku,

 

Oddział Urazowo-Ortopedyczny Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach mieści się na trzecim piętrze budynku pediatrycznego przy ulicy Grunwaldzkiej 45.

 

Leczeni są tu pacjenci do końca 18 roku życia.

 

Zakres usług świadczonych przez Oddział Urazowo–Ortopedyczny obejmuje schorzenia ortopedyczne wieku rozwojowego:

– traumatologię (schorzenia urazowe) narządu ruchu: złamania, zwichnięcia w tym ciężkie urazy powikłane uszkodzeniem nerwów i naczyń krwionośnych (leczenie zachowawcze i operacyjne z wykorzystaniem wysokiej klasy instrumentariów, zabiegi

artroskopowe),

– wady wrodzone układu kostno – stawowego, między innymi: wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego, stopę końsko – szpotawą (leczenie zachowawcze metodą Ponseti i operacyjne), mięśniopochodny kręcz szyi,

– ostre, podostre i przewlekłe zapalenia kości i stawów,

– pourazowe i pozapalne zniekształcenia i zaburzenia czynności narządu ruchu,

– jałowe martwice kości – chorobę Perthesa,

– problemy neuroortopedyczne u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym i przepukliną oponowo – rdzeniową; oddział realizuje program terapeutyczny „Leczenie mózgowego porażenia dziecięcego toksyną botulinową”,

– nowotwory i nowotworopodobne zmiany kości i tkanek miękkich narządu ruchu (leczenie operacyjne nowotworów łagodnych, w przypadku zmian złośliwych współpraca z Kliniką Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie),

– choroby kręgosłupa – dyskopatie młodzieńcze (diagnostyka i leczenie zachowawcze), osteochondrozy kręgosłupa, kręgozmyki,

– inne – m.in. młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej.

 

Oddział Urazowo–Ortopedyczny współpracuje z Działem Fizjoterapii oraz ze Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Czarnieckiej Górze.

 

Oddział ma dostęp do nowoczesnego bloku operacyjnego, który jest wyposażony m.in. w rentgenowski tor wizyjny typu „ramię C” oraz wysokiej klasy stół ortopedyczny.

 

Dysponuje również m.in.:

– zestawem stabilizatorów zewnętrznych (pierścieniowe typu Ilizarowa, klamrowe STRYKER),

– instrumentarium do gwoździ śródszpikowych elastycznych TEN firmy SYNTHES,

– zestawem napędów ortopedycznych STRYKER,

– artroskopem

 

Kierownik: lek. med. Piotr Zając, specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej

Zastępca kierownika: lek. med. Paweł Sendys, specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej

Piel. Koordynująca: mgr Marzanna Pawlik

  

Kontakt:

Kierownik: (41) 303-32-43

Gabinet lekarski: (41) 303-32-06

Dyżurka pielęgniarek: (41) 303-33-16

Pracownicy oddziału przyjmują od poniedziałku do czwartku w Poradni Urazowo-Ortopedycznej znajdującej się na pierwszym piętrze pawilonu pediatrycznego.

Skip to content