logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej dysponuje 15 łóżkami.
Jest jedynym w województwie świętokrzyskim ośrodkiem prowadzącym leczenie w
ramach onkologii i hematologii dziecięcej.

 

Dostępność i zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych – pełna. Dzieci są
przyjmowane na oddział bezterminowo.

W poradni średni czas oczekiwania na 1- szą wizytę to około 1-1,5
miesiąca, ze skierowaniami z dopiskiem „pilne” w trybie natychmiastowym.

 

W oddziale są prowadzone terapeutyczne programy lekowe:

– Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B

– Leczenie nadmiaru żelaza w organizmie (Exjade)

 

Oddział jako jedyny w województwie obejmuje kompleksowym leczeniem:

– ostre białaczki, złośliwe chłoniaki, chorobę Hodgkina, guzy nerek,
guzy germinalne, guzy tkanek miękkich.

 prowadzi leczenie powikłań po
chemioterapii prowadzonej w innych ośrodkach onkologicznych u dzieci z
Województwa Świętokrzyskiego

 w Oddziale leczone są dzieci z
chorobami hematologicznymi (niedokrwistości, skazy krwotoczne itp.)

 diagnozowane przypadki
powiększonych węzłów chłonnych

 na bieżąco udzielane są
konsultacje z zakresu onkologii i hematologii z całego Województwa.

 

Oddział stale współpracuje z Ośrodkami Klinicznymi w kraju w ramach
Polskiej Pediatrycznej Grupy ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków oraz Guzów
Litych.

Oddział jest członkiem Polskiej Pediatrycznej Grupy do spraw leczenia
Białaczek i Chłoniaków. Leczenie onkologiczne prowadzone jest wg obowiązujących
standardów Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej.

W związku z tym jesteśmy zobligowani do prowadzenia dokumentacji
prowadzonego leczenia (systematyczne wypełnianie i wysyłanie ankiet do Ośrodków
Akademickich koordynujących programy).

Szpital – czyli Ośrodek- Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej- w
ramach realizacji „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne
Skazy Krwotoczne na lata 2019-2023” prowadzi całodobowy dyżur konsultacyjny dla
innych podmiotów leczniczych – dotyczy dzieci

Kierownik: lek. Grażyna Karolczyk

Pielęgniarka koordynująca: mgr Grażyna Sarek

Kontakt telefoniczny: (41) 345-63-25 wew. 32 lub 35

Przy oddziale Hematologii i Onkologii działa Poradnia Immunologiczna
dla Dzieci.

Profil działalności:

– diagnostyka Pacjentów z podejrzeniem pierwotnych niedoborów
odporności

– konsultacje dotyczące szczepień obowiązkowych i zalecanych (dr
Paulina Steckiewicz)

Telefon do Rejestracji Poradni Immunologicznej: (41) 345-63-25 wew. 57

 

Kontakt:

Centrala pawilonu G:

(41) 335-87-18, (41) 345-63-25;

fax (41) 345-61-87


Oddział Onkologii i Hematologii Dziecięcej:

Gabinet lekarski: wew. 35, (41) 347-05-60

Dyżurka Pielęgniarek: wew. 32

Skip to content