logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Pododdział Niemowląt i Dzieci Młodszych jest to oddział gdzie leczone i diagnozowane są: noworodki, niemowlęta i dzieci młodsze z chorobami ogólnopediatrycznymi, w tym schorzeniami infekcyjnymi dolnych i górnych dróg oddechowych, zakażeniami układu moczowego, chorobami alergicznymi w okresie rozwojowym.

 

Oddział ma bardzo dobre warunki lokalowe.

 

Zespół lekarski:

Kierownik: dr n. med. Zdzisław Domagała, specjalista pediatrii i alergologii

Zastępca kierownika: lek. med. Beata Baranowska-Urbaniak. specjalista pediatrii

 

Z-ca pielęgniarki koordynującej: Agata Dziedzic

 

Kontakt:

sekretariat: 41 303 32 03

oddziałowa: 41 303 33 31

Skip to content