logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Pododdział Pulmonologiczno-Alergologiczny – Odcinek jest jedynym miejscem w województwie świętokrzyskim, gdzie leczone są dzieci z mukowiscydozą, ale i dorośli chorzy.

 

Część pacjentów, z przewlekłym zakażeniem pseudomonas aeruginosa jest zakwalifikowanych i leczonych w programie terapeutycznym NFZ. W oddziale pulmonologiczno–alergologicznym diagnozowane i leczone są również dzieci chore na gruźlicę, poza tym prowadzona jest diagnostyk dzieci, które miały kontakt z chorymi na gruźlicę dorosłymi. Badania te są niedostępne do wykonania ambulatoryjnie. Ponadto w oddziale diagnozowane oraz leczone są dzieci z zaostrzeniami astmy /stany astmatyczne/. Do oddziału przekazywane są dzieci ze szpitali rejonowych z całego województwa z powikłanymi zapaleniami płuc, z wysiękami parapneumonicznymi, ropniakami opłucnej. W oddziale wykonywane są, przez lekarzy pulmonologów zabiegi: torakocentezy, drenaż jamy opłucnej, również w przypadku wysięków w przebiegu chorób nowotworowych. Ponadto leczone są dzieci ze schorzeniami alergicznymi skóry- zaostrzenia atopowego zapalenia skóry oraz inne jednostki chorobowe manifestujące się zmianami skórnymi w przebiegu różnych chorób infekcyjnych. Do oddziału trafiają pacjenci z problemami neurologicznymi, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zanikiem mięśni, z nawrotowymi aspiracyjnymi zapaleniami płuc z przewlekłą niewydolnością oddechową.

 

Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt: spirometry, bodypletyzmograf do badań czynnościowych układu oddechowego u starszych dzieci, aparat do oznaczania poziomu tlenku azotu w wydychanym powietrzu, do oznaczania chlorków w pocie, który wykorzystywany jest do diagnostyki mukowiscydozy. Oddział dysponuje pracownią alergologiczną, w której wykonywane są testy skórne alergologiczne, diagnozowane są alergie u oddechowego, pokarmowego.

 

Oddział Pulmonologiczno–Alergologiczny ściśle współpracuje z radiologami, laryngologiem, dermatologiem, stomatologiem, rehabilitantem. Wraz z anestezjologami, kwalifikowane są ty dzieci do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji domowej. Zespół współpracuje z Instytutem Gruźlicy i Chorób w Rabce z Kliniką Pneumonologii Mukowiscydozy oraz Kliniką Torakochirurgii. Wielokrotnie pacjenci leczeni w oddziale byli prezentowani m.in. na Polsko – Słowackich Dniach Pneumonologii Dziecięcej.

 

W oddziale, przez personel pielęgniarski, prowadzona jest edukacja rodziców dotycząca: prawidłowego wykonywania nebulizacji u dzieci, prawidłowego podawania leków wziewnych oraz innych, po wypisaniu dziecka do domu. Rodzice otrzymują instruktaż płukania zatok i jam nosa.

 

Lekarze z oddziału konsultują również dzieci w Poradni Pulmonologicznej, gdzie trafiają pacjenci po hospitalizacji, a także dzieci z problemami pulmonologicznymi z jakimi nie radzą sobie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Konsultują wszystkie trudniejsze przypadki dzieci leczonych w innych oddziałach pediatrycznych.

 

Kierownik: lek. Elżbieta Kołodziej specjalista pediatra, pulmonolog.

Z-ca pielęgniarki koordynującej: mgr. Marta Matys

 

Elżbieta Kołodziej jest przewodniczącą kieleckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

 

Kontakt z odcinkiem pulmonologiczno – alergologicznym:

Gabinet lekarski tel: 41 303 33 26

Gabinet pielęgniarski tel: 41 303 32 64

 

W poradni przyszpitalnej, oprócz pulmonologów, zatrudniona jest na pełnym etacie alergolog: która diagnozuje i leczy alergię układu oddechowego, atopowe zapalenie skóry, alergie pokarmowe oraz prowadzi immunoterapię alergenową .

 

Poradnia Pulmonologiczna z zakresem Alergologii:

tel: 41 303 32 81

tel: 41 303 33 51

Skip to content