logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Pododdział Kardiologiczno-Nefrologiczno-Reumatologiczny. W oddziale leczone są dzieci od 3. do 18. roku życia ze schorzeniami: kardiologicznymi, czyli chorobami serca i układu krążenia, nefrologicznymi, czyli chorobami nerek i układu moczowego oraz z chorobami tkanki łącznej, czyli reumatologicznymi. Na oddział przyjmowane są również dzieci po zatruciu alkoholem, lekami, tlenkiem węgla i pod wpływem środków psychotropowych oraz narkotyków.

 

W odcinku Kardiologiczno-Nefrologiczno-Reumatologicznym znajdują się 22 łóżka.

 

Zespół oddziału tworzą lekarze z II stopniem specjalizacji z pediatrii i ze specjalizacjami z zakresu kardiologii dziecięcej, nefrologii, reumatologii oraz zespół pielęgniarek.

 

Kierownik: Marta Nowak-Nadgowska – specjalista II stopnia pediatrii i nefrolog

Z-ca pielęgniarki koordynującej: Joanna Gil

 

Oddział wyposażony jest w: kardiomonitory, pulsoksymetry, Holter do mierzenia ciśnienia krwi (ABPM) oraz aparaty EKG do badań metodą Holtera.

 

W strukturach I Oddziału Chorób Dziecięcych funkcjonują:

– Pracownia Holtera,

– Pracownia Echo

 

tel: 41 303 32 25

sekretariat oddziału: 41 303 33 49

 

Oddziałowi podlegają poradnie:

Nefrologiczna – tel. (41) 303-32-88, (41) 303-32-81

Kardiologiczna – tel. (41) 303-32-89, (41) 303-33-43, (41) 303-33-14

Reumatologiczna – tel. (41) 303-33-49

 

Oddział współpracuje z: CMUJ Instytutem Pediatrii w Krakowie (Klinika Nefrologiczna i Kardiologiczna), CZD Warszawa (Klinika Nefrologiczna, Kardiologiczna), Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, Instytutem Pediatrii w Warszawie oraz InstytutemReumatologii w Warszawie.

Skip to content