logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej działa w strukturach Świętokrzyskiego Centrum Neurologii. Jest oddziałem dynamicznie rozwijającym się, wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt rehabilitacyjny, dysponującym dostępem do wielokierunkowych badan diagnostycznych, które wykonuje się w zależności od potrzeb: MRI, TK, ENG, EMG, EEG, badań naczyniowych oraz do konsultacji z każdej klinicznej dziedziny.

 

Zatrudniona w oddziale wysoko wyspecjalizowana kadra fizjoterapeutów ma ukończone kursy z nowoczesnych metod rehabilitacji certyfikowane przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii. Koordynatorem fizjoterapeutów jest specjalista w tej dziedzinie. Ze względu na indywidualne podejście do pacjenta, oddział dysponuje także kadrą: neurologopedów, psychologów i terapeutów zajęciowych. Przyjmowani są pacjenci w różnych stanach klinicznych z innych oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach: neurologii, neurochirurgii, interny, kardiologii, ortopedii i intensywnej terapii.

 

Oddział zapewnia 24-godzinną opiekę lekarską.

Kierownik oddziału – Justyna Sieczka jest lekarzem posiadającym dwie specjalizacje – jest specjalistą neurologii i rehabilitacji medycznej i posiada przygotowanie do prowadzenia specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej.

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

Izba Przyjęć tel. (41) 36-71-222

Skip to content