logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Struktura organizacyjna:

– Klinika Neurologii – 25 łóżek

– Oddział Leczenia Udarów Mózgu – 48 łóżek

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

– Izba Przyjęć Kliniki Neurologii

 

Pracownie:

– Gabinet Leczenia Stwardnienia Rozsianego

– Pracownia Elektroencefalografii (EEG) i Wideo Elektroencefalografii

– Pracownia Elektromiografii (EMG i ENG)

– Pracownia Potencjałów Wywołanych (PW)

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

 

Telefon:

Sekretariat Kliniki Neurologii: (41) 36-71-577

Izba Przyjęć: (41) 36-71-222

Rejestracja EMG: (41) 367-13-53, (41) 367-13-51

 

Klinika Neurologii

Kierownik: dr n. med. Remigiusz Czernecki – specjalista neurolog

Z-ca Kierownika: lek. Justyna Tracz – specjalista neurolog

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Beata Wysocka

Kierownik zespołu techników medycznych: dr n. med. Elżbieta Nowak

 

Zespół ŚCN tworzą lekarze: neurolodzy, neurolodzy w trakcie specjalizacji, a także specjaliści w dziedzinie rehabilitacji, anestezjologii, chorób wewnętrznych, a także  pielęgniarki, psycholodzy, logopedzi, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi i technicy elektrofizjologii.

 

Działalność:

– diagnostyka i leczenie pacjentów ze schorzeniami układu nerwowego

– leczenie immunomodulujące stwardnienia rozsianego – I i II linia

– leczenie toksyną otulinową dystonii ogniskowych

– realizacja projektu „ Wzrost konkurencyjności i transfer nowoczesnej technologii poprzez zakup wyposażenia Oddziału neurologii Wojewódzkiego szpitala Zespolonego w Kielcach” współfinansowanego ze środków funduszy unijnych

– leczenie trombolityczne udarów niedokrwiennych mózgu – obecnie ośrodek znajduje się na drugim miejscu w Polsce pod względem ilości pacjentów leczonych tą metodą

– leczenie trombectomią udarów niedokrwiennych mózgu – procedura szpitalna wdrożona w 2014 roku

– leczenie przetoczeniami Ig w chorobach neurologicznych (nowo wchodzący program)

 

Klinika Neurologii ściśle współpracuje z Oddziałem Leczenia Udarów Mózgu oraz z innymi oddziałami klinicznymi, szczególnie z Zakładem Radiologii, Klinicznym Oddziałem  Neurochirurgii, Klinicznym Oddziałem Chirurgii Naczyniowej, co zapewnia pełną i kompleksową diagnostykę oraz leczenie pacjentów z wykorzystaniem najnowszej aparatury diagnostycznej – badania tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, badań angiograficznych, badań neurofizjologicznych oraz najnowocześniejszych metod leczenia.

Skip to content