logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2 jest częścią Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii i integralną częścią Kliniki Kardiochirurgii. To na OIT trafiają wszyscy pacjenci po operacjach kardiochirurgicznych. Oddział posiada 14 łóżek – 5 łóżek pooperacyjnych przy bloku operacyjnym – piętro drugie i 9 łóżek na piętrze pierwszym.

 

Raport z dyżuru wspólny z kardiochirurgami odbywa się o godz. 07:00, wizyta prowadzona przez kierownika oddziału o godz. 07:30.

 

Adres:

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

 

Telefony:

e-mail: kardiochirurgia@wszzkielce.pl

tel. (41) 36-71-499

sekretariat (41) 36-71-299

fax.: (41) 36-71-298, 469

Pielęgniarki tel. (41) 36-71-359

Pielęgniarka koordynująca tel. (41) 36-71-547

Kierownik: lek. med. Paweł Łytek

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Lidia Kaczmarczyk

 

Oddział wyposażony jest w 2 aparaty do ciągłych terapii nerkozastępczych, aparat do pomiaru parametrów krytycznych, bronchofiberoskop oraz aparat do pomiaru rzutu serca. Każde stanowisko na OIT wyposażone jest w respirator, pompy infuzyjne, pompy objętościowe.

 

Odwiedziny chorych na Oddziale Intensywnej Terapii odbywają się w godzinach 12:00-14:00 i 16:00-18:00. Przy chorym może przebywać jednocześnie 2 osoby.

 

Skip to content