logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 3 przyjmuje pacjentów dorosłych całodobowo.

 

Świadczenia diagnostyczne i leczenie  ukierunkowane są na schorzenia serca i układu krążenia oraz układu oddechowego. Oddział dysponuje 14 standardowo wyposażonymi łóżkami kardiologicznymi z możliwością ciągłego monitorowania stanu chorych 24 godzinnego nadzoru pielęgniarsko-lekarskiego.

Nadzór nad pracą Oddziału pełni Kierownik Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Lekarze podlegają bezpośrednio Kierownikowi Oddziału i jego Z-cy.

 

Pielęgniarka Koordynująca podlega bezpośrednio Pani Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Położnictwa, w zakresie zadań diagnostyczno-leczniczych podlega Kierownikowi Oddziału.

 

Pielęgniarki odcinkowe podlegają bezpośrednio Pielęgniarce Koordynującej, w zakresie zadań diagnostyczno-leczniczych podlegają Kierownikowi Oddziału.

 

W skład Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego wchodzą 2 sale chorych Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego – 10 łóżkowe z węzłem sanitarnym każda oraz izolatka, monitorowane z 24-godzinnym nadzorem pielęgniarsko-lekarskim. W skład Intensywnej Terapii nr 3, której kierownikiem jest lek. med. Marian Paluchowski, wchodzą 4 łóżka TISS-owe.

 

System pracy:

Lekarze oraz pielęgniarki pracują w systemie równoważnym.

Pielęgniarka Koordynująca pracuje od godziny 07:00 do 14:35.

Pracownik sekretariatu pracuje na Oddziale od godziny 07:00 do 14:35.

 

Adres:

ul. Grunwaldza 45

25-736 Kielce

 

Telefony:

Pokój Lekarski : (41) 36-71-493

Sekretariat : (41) 36-71-492

Sala chorych „R” 1: (41) 36-71-386

Sala chorych „R” 2: (41) 36-71-394

Kierownik: dr n. med. Janusz Sielski

Z-ca Kierownika: dr n. med. Katarzyna Ciuraszkiewicz, tel. 41 36 71 493

Kierownik OIT nr 3: lek. med. Marian Paluchowski

Pielęgniarka Koordynująca: mgr Elżbieta Moskal, tel. 41 36 71 382

Z-ca Pielęgniarki Koordynującej: mgr Aleksandra Malinowska, tel. 41 36 71 382

 

Podstawowe zadania Oddziału:

– przyjmowanie na Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego, diagnostyka i leczenie chorych ze schorzeniami układu krążenia

– zabiegi pielęgniarskie

– czuwanie nad bezpieczeństwem pacjentów

– współpraca w procesie leczniczym z lekarzami innych specjalności i z rehabilitantami

– udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta, przestrzeganie praw pacjenta

– przestrzeganie zasad mających na celu zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnych

– prowadzenie zamówień niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Oddziału

– podnoszenie kwalifikacji personelu.

 

Informacji o stanie chorych udziela Kierownik Oddziału lub lekarz dyżurny.

Personel Oddziału nosi identyfikatory, zna prawa pacjenta.

Na Oddziale znajduje się informacja dla chorych o możliwości korzystania z opieki duszpasterskiej oraz możliwości kontaktu z przedstawicielami innych wyznań.

Odwiedziny chorych odbywają się codziennie w ciągu całego dnia z wyjątkiem sal.

Odwiedzający zaopatruje się w obuwie ochronne, pozostawia okrycie wierzchnie i bagaże w szatni.

Odwiedzający mogą korzystać wyłącznie z toalety im wyznaczonej.

Odwiedzający nie mogą spożywać posiłków na Oddziale.

Odwiedzający powinni dbać o czystość i porządek w salach szpitalnych, toaletach i innych pomieszczeniach.

Skip to content