logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży,  Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach otrzymał ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, karty wywiadu medycznego.

Przekazał je dyrektor  Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, dzięki uprzejmości dyrektora Pogotowia Ratunkowego z Krakowa, którego pracownicy opracowali formularze.

Przygotowane w ośmiu językach obcych karty, z dołączonymi słownikami, mają być ułatwieniem w sytuacji, gdy personel szpitala będzie opiekował się pacjentami spoza granic Polski.

Karty dostępne są na wewnętrznej stronie WSzZ oraz na stronie internetowej Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

http://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/ratownictwo-medyczne/planprm/10826,Karty-wywiadu-medycznego-w-jezykach-obcych.html

 

Skip to content