logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Dr n. med. Michał Zabojszcz, zastępca kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych WSzZ, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, który kierowała Szpitalem Tymczasowym w Targach Kielce, został powołany na stanowisko dyrektora Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie.
Gratulujemy !
Trzymamy kciuki i życzymy doktorowi powodzenia, choć przykro nam, że taki specjalista opuści Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.
fot. Jarosław Kubalski/Radio Kielce
O dużym sukcesie może też mówić Paweł Skowronek – kierujący w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Kliniką Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, który został w tym tygodniu doktorem habilitowanym nauk medycznych. Stopień naukowy uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim, na podstawie pracy habilitacyjnej pod tytułem: „Leczenie stawu biodrowego w różnych stopniach zaawansowania chorób z uwzględnieniem ryzyka uszkodzenia implantów stawu biodrowego”. Gratulujemy !
Paweł Skowronek jest związany z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach od roku 2014. Jak mówi, w tym czasie w klinice, którą kieruje, przede wszystkim rozwinięta została ortopedia miniinwazyjna, protezoplastyka wszystkich stawów z naciskiem na miniinwazje metody operowania stawów biodrowych. W szpitalu stworzono Międzynarodowe Centrum Szkoleniowe w protezoplastykach stawów.
Dr hab. n. med. Paweł Skowronek od roku 2019 uczestniczy w grancie naukowym, mającym na celu opracowania polskiego implantu stawu biodrowego custom made 3D, w oparciu o technologię druku wykorzystywanego do niestandardowych zabiegów protezoplastyk i realloplastyk stawu biodrowego. Projekt zakłada opracowanie teoretyczne, wraz z techniką implantacji oraz wdrożeniem implantów do szerokiego stosowania.
Najważniejszym kierunkiem rozwoju naukowego Pawła Skowronka jest przede wszystkim popularyzacja i tworzenie programów szkoleniowo-technicznych dla obecnych i przyszłych chirurgów ortopedów. Ortopeda dąży do standaryzacji wykorzystywanych, nowych technik operacyjnych jako pierwszego wyboru, w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego.
Skip to content