logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

1 września br. ruszy nabór wniosków o przyznanie przez województwo świętokrzyskie, stypendium na rok akademicki 2022/2023, dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Będzie to już czwarta edycja programu stypendialnego.
 
Jego celem jest zachęcenie przyszłych lekarzy do wyboru specjalizacji deficytowych i podjęcia pracy w podmiotach medycznych, dla których podmiotem tworzącym jest UMWŚ.
 
Stypendium może być przyznane studentowi:
IV, V lub VI roku kierunku lekarskiego, który nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
osiągnął średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75,
nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium.
 
Wysokość stypendium to 2 tys. zł miesięcznie. Stypendium jest przyznawane na 9 miesięcy, tj. od 1 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku (wyłącznie w czasie trwania studiów).
Ważnym warunkiem uzyskania stypendium jest to, że student zobowiąże się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie województwa świętokrzyskiego, a następnie podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie (okres pracy musi odpowiadać co najmniej czasowi pobierania stypendium).
W 2019 roku zawartych zostało 27 umów stypendialnych. W roku 2020 67, a w 2021 – 65 umów.
W bieżącym roku, staż podyplomowy ukończy 25 stypendystów, którzy następnie wybierać będą deficytowe specjalizacje.
Wnioski o przyznanie stypendium, jak informuje Urząd Marszałkowski WŚ,  będzie można składać od 1 września do 17 października br..
Skip to content