logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Droga Pacjentko!

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  przystąpił do pilotażowego programu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Celem głównym pilotażu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019r. w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet  w ciąży i okresie poporodowym – Dieta Mamy, jest:

  • – wdrożenie modelu żywienia zapewnianego kobietom w ciąży i w okresie poporodowym hospitalizowanym w oddziałach ginekologiczno – położniczych;
  • – propagowanie zasad zdrowego odżywiania wśród pacjentek po zakończeniu hospitalizacji w oddziałach ginekologiczno – położniczych.

 

Program

Celami szczegółowymi pilotażu są:

  • – podniesienie jakości żywienia pacjentek;
  • – zwiększenie satysfakcji pacjentek z hospitalizacji;
  • – zwiększenie wiedzy pacjentek dotyczącej zasad zdrowego żywienia;
  • – wyrobienie dobrych nawyków pacjentek w zakresie zdrowego odżywiania.

 

Jadłospis

  • – jadłospis dekadowy dostępny na stronie szpitala wszzkielce.pl.
  • – jadłospis dzienny dostępny w klinice na tablicy informacyjnej.
  • – woda pitna dostępna w dyżurce pielęgniarek.

 

Dietetyk

Podczas hospitalizacji w naszym szpitalu istnieje możliwość kontaktu z dietetykiem, który przeprowadzi konsultacje dietetyczne, przekaże najważniejsze zasady dotyczące żywienia kobiet w ciąży i kobiet karmiących, odpowie na pytania.

Spotkania z dietetykiem odbywają się w środy i piątki w godz. od 9:00 do 10:30.
Zamiar skorzystania z konsultacji dietetycznej można zgłosić położnej/pielęgniarce kliniki. Dodatkowo przez 3 miesiące po wyjściu ze szpitala, można kontaktować z naszym dietetykiem drogą mailową pod adresem: dietetyk@wszzkielce.pl

 

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej

Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się także na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl.

Istnieje również możliwość uzyskania bezpłatnych konsultacji dietetycznych w okresie poszpitalnym w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej prowadzonym przez Instytut Żywności i Żywienia w trybie on – line pod adresem https://poradnia.ncez.pl

 

Uwagi

Informujemy również, że pacjentki w ramach Programu mają możliwość zgłaszania uwag pozytywnych oraz negatywnych dotyczących serwowanych posiłków bezpośrednio do dietetyka (dietetyk@wszzkielce.pl) oraz do personelu medycznego kliniki lub skorzystać z kwestionariusza opinii dotyczących żywienia w programie pilotażowym dostępnym w dyżurce kliniki.

Dodatkowo w każdą pierwszą środę miesiąca, rozdawane będą przez dietetyka w/w kwestionariusze. Wypełnione kwestionariusze należy umieścić w skrzynce „Ankiety” dostępnej w klinice.

 

Diety

Skip to content