logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Świętokrzyskie Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach otrzyma sprzęt o wartości ponad 4 miliony 400 tysięcy złotych. Aparatura zostanie odnowiona w ramach zadania, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który jest w gestii Ministerstwa Zdrowia. Projektowi poświęcona była konferencja, która odbyła się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

W gronie jej uczestników znalazł się Janusz Cieszyński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Jak podkreślił, resortowi zależy, aby ośrodki o zasięgu regionalnym, takie jak Wojewódzki Szpital Zespolony, dysponowały nowoczesnym sprzętem.

– Ten projekt o którym dziś mówimy polega na odtworzeniu infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii, ponieważ jest to sprzęt, który jest bardzo intensywnie eksploatowany, podlega zużyciu, a nam zależy na tym, aby pacjenci mieli dostęp do jak najnowocześniejszej aparatury, takiej która spełnia wszystkie nawet te najbardziej wyśrubowane wymagania techniczne – powiedział Janusz Cieszyński.

Profesor Beata Wożakowska – Kapłon, kierownik I Kliniki Kardiologii i Elektroterapii w WSzZ , która była kierownikiem merytorycznym konferencji poinformowała, że w ramach projektu zakupiony zostanie m.in. stół hemodynamiczny, odmłodzona zostanie baza sprzętowa echokardiograficzna w ŚCK. Projekt zakłada również zakup m.in.: aparatów poligraficznych (urządzenia umożliwiające ocenę występowania i zaawansowania obturacyjnego bezdechu sennego), pompy infuzyjnej, sprzętu multimedialnego na potrzeby interaktywnych szkoleń dla pacjentów i ich rodzin oraz systemu ciągłego, nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia tętniczego oraz parametrów hemodynamicznych wraz z funkcją optymalizacji wszczepialnych urządzeń stymulujących.

– Potrzeby kardiologii są duże, wzrastają z roku na rok, zwłaszcza wobec rosnących wymagań Funduszu oraz wytycznych postępowania – podkreślała profesor Beata Wożakowska-Kapłon. Jak dodała, sprzęt potrzebny jest również nie tylko do leczenia pacjentów, ale i do realizacji działalności naukowo-dydaktycznej.

Potwierdziła to obecna na konferencji Małgorzata Kiebzak, dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak zauważyła dyrektor, Wojewódzki Szpital Zespolony jest nie tylko placówką wiodącą w regionie świętokrzyskim, ale stanowi również zaplecze dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Łączna wartość projekty pod nazwą „Odtworzenie istniejącej infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach” to ponad 4 miliony 400 tysięcy złotych. Wysokość dofinansowania z POIŚ to ponad 3 miliony 700 tysięcy złotych. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego do wkładu własnego, który stanowi 15 procent wartości projektu, przekazał 550 tysięcy złotych z budżetu wś.

Projekt ma być zrealizowany w III kwartale 2018 roku.

Skip to content