logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Siedem pielęgniarek z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach zostało specjalistkami w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Panie zdały egzamin państwowy 17 października. Był zwieńczeniem trwających dwa i pół roku zajęć i praktyk w ramach specjalizacji.

Egzamin zdały pielęgniarki Kliniki Chirurgii Naczyniowej WSzZ: Magdalena Biernat, Maria Błońska-Staniec i Mirosława Chachulska.

Specjalistkami w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego zostały też: Monika Fyda-Dzierżak i Iwona Koster z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Izabela Marcickiewicz z Poradni Endoskopii, a także Małgorzata Pytlik z Kliniki Kardiochirurgii Szpitala Zespolonego.

Beata Puk – kierownik specjalizacji, pielęgniarka koordynująca Kliniki Chirurgii Naczyniowej podkreśla, że uzyskanie specjalizacji to poszerzenie kompetencji zawodowych pracownic szpitala.

Wszystkim Paniom gorąco gratulujemy!

Łącznie egzamin specjalizacyjny z pielęgniarstwa chirurgicznego zdawało 17 października 25 osób z województwa świętokrzyskiego.

 

 

Skip to content