logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Leczeniu nerkozastępczemu poświęcone było spotkanie specjalistów  z pacjentami, ich rodzinami, jakie odbyło się w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Hemodializy bądź dializy otrzewnowe stosowane są u pacjentów w ostatnim, piątym stadium przewlekłej  choroby nerek, czyli w momencie gdy narząd ten nie jest już w stanie oczyszczać organizmu z toksyn ani też wydalać odpowiedniej ilości płynów – wyjaśnia dr n. med. Paweł Wróbel, kierujący Klinicznym Oddziałem Nefrologii w WSzZ.

Jak dodaje lekarz, w takim stadium choroby dołącza się dodatkowo kwasica metoboliczna, zabuczenia jonowe – pacjenci bez leczenia nerkozastępczego po prostu by nie przeżyli. Kontynuuje się je do zazwyczaj końca życia. Wyjątek stanowić mogą pacjenci po przeszczepieniu nerki.

Jakie są objawy choroby nerek?

– Często niecharakterystyczne jak postępujące osłabienie, duszność, brak łaknienia, nudności czy wymioty, ale także pojawiające się obrzęki czy problemy z utrzymaniem prawidłowych wartości ciśnienia tętniczego. Choroba przez długi czas może przebiegać bezobjawowo. Nierzadko zdarza się, że jest rozpoznawana w stadium bardzo zaawansowanym – wyjaśnia dr Paweł Wróbel.

Specjalista wylicza, że wystarczy wykonać tanie, podstawowe badania takie laboratoryjne jak: stężenie kreatyniny i badanie ogólne moczu. – Na tej podstawie możemy już dużo powiedzieć na temat funkcjonowania nerek pacjenta  – podkreśla nefrolog.

Lekarz dodaje, że pacjenci z grup ryzyka (z nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu I i II, genetycznie obciążeni chorobami nerek jak wielotorbielatowością rodzinną) powinni badać się przynajmniej raz w roku, a w przypadku innych osób takie badania zaleca się wykonać chociaż trzykrotnie w ciągu życia to jest w młodości, w wieku średnim i podeszłym.

– Wcześniejsze wykrycie choroby pozwala na objęcie pacjenta opieką nefrologiczną, ustalenie częstości wizyt w poradni oraz odpowiedniego leczenia w zależności od stadium zaawansowania przewlekłej choroby nerek – mówi dr Paweł Wróbel.

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym dializie otrzewnowej poddawanych jest 26 pacjentów, a hemodializa stosowana jest u 76 chorych.

Skip to content