logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Przypominamy, że do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach powinni trafiać pacjenci w stanach nagłego zagrożenia życia, czyli tacy, którzy mieli wypadek, poważny uraz, gwałtownie, poważnie zachorowali ❗️
Bez skierowań.
Do stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia zaliczamy między innymi:
✔️utratę przytomności;
✔️drgawki;
✔️zaburzenia świadomości;
✔️nagły, ostry ból w klatce piersiowej;
✔️zaburzenia rytmu serca;
✔️nasiloną duszność;
✔️nagły, mocny ból brzucha;
✔️uporczywe wymioty;
✔️gwałtowny, nagły poród;
✔️ostre reakcje uczuleniowe będące skutkiem zażycia leku, ukąszenia, użądlenia;
✔️zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
✔️rozległe oparzenia;
✔️udar cieplny;
✔️wyziębienie organizmu;
✔️porażenie prądem;
✔️podtopienie;
✔️upadek z dużej wysokości;
✔️rozległą ranę będącą efektem urazu;
urazy kończyn dolnych nie pozwalające na samodzielne poruszanie się.
Osoby w lżejszych stanach chorobowym powinny szukać pomocy w przychodniach POZ a w weekendy, święta i popołudniami w placówkach nocnej i świątecznej opieki medycznej.
Jednocześnie przypominamy, że zespół Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ma prawo przekierować pacjentów nie będących w stanie zagrożenia życia do przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym do ośrodków nocnej i świątecznej opieki medycznej. Dotyczy to osób, którym w trakcie triage przydzielono kolor zielony bądź niebieski.
Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Dz. U. 2019, poz. 1213 z późn. zm.), określa, że pacjenci trafiający do SOR są dzieleni według pięciostopniowej „kategorii pilności.”
✔️Kolor czerwony otrzymują chorzy w stanach najcięższych, którzy wymagają natychmiastowego kontaktu z lekarzem.
✔️Kolor pomarańczowy dostają pacjenci, który na pierwszy kontakt z lekarzem mogą czekać maksymalnie do 10 minut.
✔️Kolor żółty przydzielony zostaje osobom, które są w stanie umożliwiającym godzinne oczekiwanie na badanie lekarskie.
✔️Kolor zielony oznacza, że pacjent na kontakt z lekarzem może czekać nawet do 120 minut, a kolor niebieski oznacza oczekiwanie nawet do 240 minut.
Pacjenci, którym przypisane zostaną dwie ostatnie kategorie pilności, mogą być kierowani z SOR do placówek POZ bądź nocnej i świątecznej opieki medycznej ❗️❗️❗️
Może być zdjęciem przedstawiającym na świeżym powietrzu
Skip to content