logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Przypominamy, że SOR  to miejsce gdzie udzielana jest pomoc osobom w stanach nagłego zagrożenia życia, czyli takim, które miały wypadek, poważny uraz, gwałtownie, poważnie zachorowały. Do stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia zaliczamy między innymi: utratę przytomności, drgawki, zaburzenia świadomości, nagły, ostry ból w klatce piersiowe, zaburzenia rytmu serca, duszność, zatrucie lekami, rozległe oparzenie, bądź znaczne wyziębienie organizmu. Z kolei Centrum Urazowe działające w szpitalu udziela pomocy wyłącznie pacjentom z najcięższymi obrażeniami, transportowanym przez LPR bądź pogotowie.

Apelujemy i prosimy, aby osoby w lżejszych stanach chorobowym szukały pomocy w placówkach nocnej i świątecznej opieki medycznej. Unikną wówczas oczekiwania w kolejce w SOR.

Wykaz placówek nocnej i świątecznej opieki medycznej w regionie można znaleźć na:  http://www.nfz-kielce.pl/wp-content/uploads/2019/09/nisoz_tabela_20190419.pdf

Podkreślamy, że zespół Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ma prawo przekierować pacjentów nie będących w stanie zagrożenia życia do Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym do wskazanych powyżej ośrodków nocnej i świątecznej opieki medycznej. Dotyczy to osób, którym w trakcie triage przydzielono kolor zielony bądź niebieski.

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Dz. U. 2019, poz. 1213 z późn. zm.), określa, bowiem że pacjenci trafiający do SOR są dzieleni według pięciostopniowej „kategorii pilności.” Kolor czerwony otrzymują chorzy w stanach najcięższych, którzy wymagają natychmiastowego kontaktu z lekarzem. Kolor pomarańczowy dostają pacjenci, którzy na pierwszy kontakt z lekarzem mogą czekać maksymalnie do 10 minut. Kolor żółty przydzielony zostaje osobom, które są w stanie umożliwiającym godzinne oczekiwanie na badanie lekarskie. Kolor zielony oznacza, że pacjent na kontakt z lekarzem może czekać nawet do 120 minut, a kolor niebieski oznacza oczekiwanie nawet do 240 minut. Pacjenci, którym przypisane zostaną dwie ostatnie kategorie pilności, mogą być kierowani z SOR do placówek POZ bądź nocnej i świątecznej opieki medycznej!

Zgodnie z  Regulaminem Organizacyjnym WSzZ, lekarz dyżurny ma 48 godzin na podjęcie decyzji o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów bądź o odmowie przyjęcia osoby, która nie jest w stanie nagłego zagrożenia życia.

 

 

 

Skip to content