logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

Przed długim, listopadowym weekendem przypominamy jacy pacjenci powinni trafiać do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.

SOR  to miejsce gdzie udzielana jest pomoc osobom w stanach nagłego zagrożenia życia, czyli takim, które miały wypadek, poważny uraz, gwałtownie, poważnie zachorowały.

Świętokrzyski Oddział NFZ na swoich stronach podaje, że do stanów nagłego zagrożenia życia i zdrowia zaliczamy między innymi:

 • utratę przytomności;
 • drgawki;
 • zaburzenia świadomości;
 • nagły, ostry ból w klatce piersiowej;
 • zaburzenia rytmu serca;
 • nasiloną duszność;
 • nagły, mocny ból brzucha;
 • uporczywe wymioty;
 • gwałtowny, nagły poród;
 • ostre reakcje uczuleniowe będące skutkiem zażycia leku, ukąszenia, użądlenia;
 • zatrucia lekami, środkami chemicznymi czy gazami;
 • rozległe oparzenia;
 • udar cieplny;
 • wyziębienie organizmu;
 • porażenie prądem;
 • podtopienie;
 • agresję spowodowaną chorobą psychiczną;
 • dokonaną próbę samobójczą;
 • upadek z dużej wysokości;
 • rozległą ranę będącą efektem urazu;

urazy kończyn dolnych nie pozwalające na samodzielne poruszanie się.

Osoby w lżejszych stanach chorobowym powinny w weekend szukać pomocy w placówkach nocnej i świątecznej opieki medycznej. Lista tych miejsc dostępna jest na: http://www.nfz-kielce.pl/wp-content/uploads/2019/09/nisoz_tabela_20190419.pdf

Jednocześnie przypominamy, że zespół Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ma prawo przekierować pacjentów nie będących w stanie zagrożenia życia do przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, w tym do ośrodków nocnej i świątecznej opieki medycznej. Dotyczy to osób, którym w trakcie triage przydzielono kolor zielony bądź niebieski.

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (Dz. U. 2019, poz. 1213 z późn. zm.), określa, że pacjenci trafiający do SOR są segregowani według pięciostopniowej „kategorii pilności.” Kolor czerwony otrzymują chorzy w stanach najcięższych, którzy wymagają natychmiastowego kontaktu z lekarzem. Kolor pomarańczowy dostają pacjenci, który na pierwszy kontakt z lekarzem mogą czekać maksymalnie do 10 minut. Kolor żółty przydzielony zostaje osobom, które są w stanie umożliwiającym godzinne oczekiwanie na badanie lekarskie. Kolor zielony oznacza, że pacjent na kontakt z lekarzem może czekać nawet do 120 minut, a kolor niebieski oznacza oczekiwanie nawet do 240 minut. Pacjenci, którym przypisane zostaną dwie ostatnie kategorie pilności, mogą być kierowani z SOR do placówek POZ bądź nocnej i świątecznej opieki medycznej!

Zgodnie z  Regulaminem Organizacyjnym WSzZ, lekarz dyżurny ma 48 godzin na podjęcie decyzji o skierowaniu pacjenta na leczenie do oddziałów bądź o odmowie przyjęcia osoby, która nie jest w stanie nagłego zagrożenia życia.

 

 

Skip to content