logo Szpital w Kielcach

Wojewódzki Szpital
Zespolony w Kielcach

22 czerwca, w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim Pan doktor Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia oraz Podsekretarz Stanu w tym resorcie Pan doktor Marek Tombarkiewicz spotkali się z dyrektorami świętokrzyskich szpitali, samorządowcami oraz konsultantami wojewódzkimi w poszczególnych dziedzinach medycyny.

Ministrowie i przedstawiciele resortu zaprezentowali informacje na temat sieci szpitali, w tym zasad finansowania jakie będą obowiązywać po wejściu w życie zmian. Zgromadzeni mogli zadawać Ministrowi pytania. Konstanty Radziwił zachęcał aby swoje wątpliwości na bieżąco prezentować resortowi zdrowia.

Szczegółowe informacje na temat reform można znaleźć na stronie: http://siecszpitali.mz.gov.pl/

Za pośrednictwem tej strony istnieje również możliwość aby zadawać pracownikom Ministerstwa Zdrowia pytania, aby prezentować ewentualne uwagi –  do czego gorąco zachęcamy pracowników szpitala.

 

 

`

 

 

 

 

Skip to content